Vandeadvokaat Liane Raave

Olen enam kui 15 aastat nõustanud ettevõtjaid ja nende juhtorganeid nii igapäevast majandustegevust puudutavates küsimustes kui suurtehingutes, edukalt esindanud ettevõtjaid lepingueelsetel läbirääkimistel ja vaidlustes, teostanud õigusauditeid ning koostanud lugematul hulgal erinevaid lepinguid, õiguslikke arvamusi ja muid dokumente. Lisaks eeltoodule olen nõustanud ja esindanud kliente nende isikliku elu õiguslike probleemide lahendamisel (abieluvaralepingud, vara jagamine, laste ülalpidamine ja hooldusõigus) ning koolitanud aktuaalsetel õigusalastel teemadel.  

Olen töötanud avalikus sektoris (PRIA) ja erasektoris, viimases nii in-house juristina (AS Olerex) kui advokaadina (advokaadibüroo Glimstedt). Alates 2012. aastast olen ettevõtja ja tegutsen advokaadibüroos RAAVE.  

Olen edukalt läbinud ISO 9001 kvaliteedijuhtimise süsteemide siseaudiitorite koolituse ja Äripäeva Akadeemia Koolitajate Kooli.

Kuulun organisatsiooni JCI  (Junior Chamber International). 

Vabal ajal huvitun (sise)arhitektuurist ja olen tegev sündmuskorralduse vallas.