Omaisuussuhteet

Autamme omaisuuteen liittyvissä asioissa, ja avustamme muun muassa:
-    puolisoiden välisten omaisuussuhteiden määrittelyssä;
-    lasten huoltajuussuhteiden määrittelyssä;
-    yhteiseen omistukseen liittyvissä asioissa;
-    vakuuksien (kiinnitys, rekisteröity pantti, kiinteään omaisuuteen perustuvat pantit, vuokralleantajan ja toimeksisaajan panttausoikeus) liittyvissä asioissa.