Liikejuridiikka

Autamme liiketoimintaan ja yritysoikeuteen liittyvissä asioissa, ja autamme muun muassa:
-    valitsemaan tarkoituksenmukaisen liiketoimintamuodon;
-    laatimaan perustamisasiakirjat ja perustamaan yrityksen;
-    neuvottelemaan ja laatimaan osakkaiden ja osakkeenomistajien väliset sopimukset, sekä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten kanssa solmittavat sopimukset;
-    valmistelemaan ja toteuttamaan sekä laatimaan pöytäkirjat yhtiökokouksista ja hallituksenkokouksista;
-    osakepääoman korottamisessa ja vähentämisessä;
-    toteuttamaan yhdistymisiä, jakautumisia ja yhtiömuodonmuutoksia;
-    ratkaisemaan maksukyvyttömyyteen liittyviä asioita;
-    varmistamaan liiketoiminnan vastaavuuden voimassaolevan lainsäädännön kanssa (mainontaa, kuluttajansuojaa, verkkokauppaa, tietosuojaa jne. koskevat määräykset);  
-    ratkaisemaan erimielisyyksiä;
-    asioimaan kaupparekisterissä, arvopapereiden keskusrekisterissä, toimialarekisterissä sekä muissa julkisissa rekistereissä ja virastoissa.

Suoritamme legal audit -selvityksiä, joissa selvitetään yrityksen johtamisjärjestelmä sekä siihen liittyvä dokumentaatio sekä arvioidaan niiden vastaavuutta voimassaolevien vaatimusten kanssa. Selvitysraportissa esitellään havaitut puutteet sekä suositukset niiden korjaamiseksi. Autamme myös ISO 9001 laatujohtamisjärjestelmän toteuttamisessa, dokumentoinnissa ja tarkastamisessa.