Legal audit -selvitykset

Suoritamme legal audit -selvityksiä, joiden tarkoituksena on selvittää yrityksen liiketoiminnan vastaavuus (johtaminen, sopimukset, työsuhteet jne.) voimassa olevan lainsäädännön kanssa, sekä huomioida mahdolliset sellaiset puutteet, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaan. Selvityksen aikana perehdytään vastaavaan dokumentaatioon ja suoritetaan riskianalyysi, ja lopuksi laaditaan myös raportti, josta ilmenevät havaitut puutteet, ja jossa annettaan ohjeita riskien hajauttamiseksi sekä puutteiden korjaamiseksi.