Kuluttajansuoja

Kuluttajan oikeuksia säännellään useissa erilaisissa laeissa. Autamme yrityksiä kartoittamaan liiketoimintaan liittyvän lainsäädännön sekä varmistamaan vastaavuuden voimassa olevien määräysten kanssa, autamme muun muassa:
-    laatimaan vakioehtoja ja erilaisia kuluttajille suunnattuja sopimuksia;
-    arvioimaan juridisesta näkökulmasta vakioehtojen ja kuluttajille suunnattujen sopimusten vastaavuuden voimassaolevan lainsäädännön kanssa sekä kartoittamaan vakioehdoista ja kuluttajien kanssa solmittavista sopimuksista juontuvia riskejä;
-    laatimaan toimintaohjeita palveluhenkilöstölle;
-    ratkaisemaan kuluttajien esittämiä reklamaatioita;
-    hoitamaan asioita kuluttajasuojaviranomaisen kanssa.