Hallinto-oikeus ja hallintomenettelyt

Avustamme:
-    asioinnissa valtionvirastojen ja paikallisten virastojen kanssa;
-    hakemusten ja ilmoitusten esittämisessä (mm. maatalousalan rekisteri- ja tietokeskus, virastot);
-    hallinto-oikeuteen liittyvien asiakirjojen laadinnassa, toimien suorittamisessa sekä sopimusten solmimisessa;
-    määräysten ja toimien oikeellisuuden arvioinnissa – laadimme tarvittaessa juridisen näkemyksen hallinnollisen määräyksen oikeellisuudesta;
-    määräysten ja toimien riitauttamisessa.