Uudised

Varjatud pärandimaks on tagasi?!

2014.a veebruarikuus kirjutasime oma blogis, et ligi kakskümmend aastat kestnud varjatud pärandimaksu aeg sai läbi, sest Riigikohus asus seisukohale, et kuna pärija omandab üldõigusjärgluse korras kõik pärandajale kuulunud õigused ja kohustused, mis ei ole lahutamatult pärandaja isikuga seotud, siis läheb pärijale üle ka soetusmaksumuse mahaarvamise õigus ja pärijal on õigus vähendada pärandvara hulka kuulunud asja võõrandamisest saadud kasu sama asja soetamismaksumuse võrra.

Riigikohtu seisukoht tähendas kokkuvõtvalt seda, et kui näiteks laps pärib vanemalt korteri ja otsustab korteri müüa seal alaliselt elamata, ei pea laps maksma tulumaksu kogu korteri müügist saadud summalt, vaid korteri müügihinna ja korteri soetamismaksumuse (sh vanema tehtud kulud korteri soetamiseks) vahelt.

Seadusandja aga ei leppinud Riigikohtu seisukohaga ja jõustas "kobareelnõu" osana avalikkuse suuremat tähelepanu pälvimata seaduse sätte, millega seadustatakse enne viidatud Riigikohtu otsust kehtinud praktika, kus pärandaja poolt vara soetamiseks tehtud kulusid pärija poolt vara võõrandamise korral võõrandamisest saadud kasust maha ei arvatud. Teisisõnu, alates 01.01.2015 loetakse pärandina saadud vara soetamismaksumuseks üksnes pärija enda tehtud kulud (eelkõige pärandi vormistamise ja võõrandamisega seotud kulud).

Eesti Maksumaksjate Liit leidis, et viidatud seaduse säte ei ole kooskõlas põhiseadusega ja pöördus õiguskantsleri poole, kuid viimane ei tuvastanud vastuolu põhiseadusega.

Viidatud seaduse säte kehtib kõigile neile võõrandamistele, mis toimuvad pärast 01.01.2015 ja seda sõltumata sellest, millal pärand avanes (pärimine toimus).

Täiendav informatsioon: vandeadvokaat Liane Raave