Kohtuvaidlused ja läbirääkimised

Seisame vaidluses Sinu huvide eest ja aitame Sul saavutada parima lahenduse
- kohtuvälises menetluses (kompromissiläbirääkimised);
- haldus- ja vaidemenetluses;
- erinevates kohtueelsetes vaidlusorganites (töövaidluskomisjon, tarbijakaebuste komisjon, riigihangete vaidlustuskomisjon jms);
- kohtumenetluses (halduskohus, maakohus, ringkonnakohus, Riigikohus).