Tööõigus ja avalik teenistus

Tööõigus

Nõustame Sind töösuhetega seotud küsimustes, sealhulgas aitame
- koostada töölepinguid ja muuta juba kehtivaid töölepinguid;
- vaadata üle ja koostada töökorralduse reegleid ja ametijuhendeid;
- kaitsta tööandja jaoks konfidentsiaalset informatsiooni, sh pärast töösuhte lõppemist;
- leida ettevõtte jaoks kasulikumad tasustamissüsteemid;
- leida parimaid lahendusi tööajaarvestuse valdkonnas;
- puhkusearvestuse, sealhulgas õppepuhkuse valdkonnas;
- töötaja vastutuse küsimustes, sealhulgas aitame koostada varalise vastutuse ja leppetrahvi kokkuleppeid;
- töölähetustega seotud küsimustes;
- töötervishoiu- ja ohustuse valdkonnas;
- korrektselt lõpetada töösuhteid ja viia läbi muutusi tööjõu struktuuris;
- töötaja isikuandmete töötlemisel;
- lahendada töösuhetega seotud küsimusi ühinemiste või ülevõtmiste korral;
- piiriülese töötamisega seotud küsimustes;
- optsiooniprogrammide rakendamisel;
- töövaidluste lahendamisel;
- suhtlemisel Tööinspektsiooniga.

Teostame õigusauditit . Auditi käigus tutvume ettevõttes kehtiva tööõigusalase dokumentatsiooniga ja hindame nende vastavust kehtivatele nõuetele. Auditi aruandes anname ülevaate leitud puudustest ja jagame soovitusi puuduste kõrvaldamiseks. Saame Sulle olla abiks ka töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimisel.

Avalik teenistus

Tegeleme ka avaliku teenistuse alase (sh kaitseväeteenistusalase) nõustamise ning avalike teenistujate ja asutuste esindamisega kohtus.