Tarbijaõigus ja krediidisuhted

Tarbijaõiguste tagamiseks on kehtestatud mitmeid erinevaid õigusakte. Aitame Sinu äritegevusele kohalduvaid õigusakte kaardistada ja tagada vastavuse kehtivatele nõuetele, sealhulgas aitame
- koostada tüüptingimusi ja erinevaid tarbijalepinguid;
- hinnata läbi õigusliku analüüsi tüüptingimuste ja tarbijalepingute vastavust kehtivatele õigusaktidele ning kaardistada tüüptingimustest ja tarbijalepingutest tulenevaid riske;
- koostada käitumisjuhiseid teenindavale personalile;
- lahendada tarbijakaebusi;
- suhtlemisel Tarbijakaitseametiga.