Õigusaudit

Teostame õigusauditeid, mille eesmärgiks on välja selgitada, kas Sinu äritegevus (juhtimine, lepingud, töösuhted jms) vastab kehtivatele nõuetele ja kas esineb puuduseid, mis võivad mõjutada Sinu äritegevust. Auditi käigus vaatame läbi asjakohased dokumendid ja teostame riskianalüüsi, mille tulemusena valmib aruanne. Aruanne annab ülevaate leitud puudustest ja riskidest ning juhised riskide maandamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks.