Meist

Intelligentsus

Intelligentsus advokaaditöös tähendab meie jaoks tegutsemist eesmärgipäraselt ja otstarbekalt, ausalt ja avatult. Tegeleme kliendi jaoks oluliste asjadega ja väärtustame kliendisuhet, kus klient saab parima lahenduse ja teeninduse osaliseks. Me ei taha saavutada edu kliendi ebaedu arvelt, vaid kliendile pakutud rahulolu arvelt. Seetõttu ütleme kliendile ausalt ja avatult, mida me suudame tema jaoks teha ja mida mitte. Leiame, et ausus ja avatus kliendisuhtes on väärtused, mis loovad aluse pikaajalisele koostööle, säästes emotsioone ja aega.

Initsiatiivikus

Iga uus õigusteadmine või teadmine kliendi või tema äritegevuse kohta, mis aitab meil klientidele paremaid lahendusi ja paremat teenindust pakkuda, on väärt omandamist ja kasutamist. Iga töötaja, kes arendab ennast õiguse vallas ning hoiab ennast kursis turuolukorra ja kliendi tegevusvaldkonnas toimuvaga, väärib tunnustamist.

Innovaatilisus

Iga uus mõte, mis aitab meil kliente paremini teenindada, on väärt arutamist ja realiseerimist. Tunnustame iga töötajat, kes julgeb otsida ja leida uusi lahendusi.

Igati pühendunud

Tõeliselt hea saab olla vaid see, kes teeb oma tööd täie pühendumusega. Tahe teenindada klienti ja aidata teda tema vajaduste ja nõudmiste rahuldamisel on omane igale meie töötajale. Iga meie töötaja tajub meie poolt pakutava teenuse vastutusrikkust.

Inspireeriv

Me hoolime ka sellest, mis toimub meie ümber. Intelligentset advokaaditeenust pakkudes oleme positiivseks eeskujuks teistele ning arendame ja parendame seeläbi ettevõtluskeskkonda ja ühiskonda laiemalt.

Meie usume, et...

iga ettevõtmise edukus sõltub inimestest, kellega koos seda tehakse ja sellest, kas need inimesed jagavad ühiseid väärtusi.

Nõustume Ameerika ettevõtja Lido Anthony Iacocca seisukohaga: 
"In the end, all business operations can be reduced to three words: people, product and profits. Unless you've got a good team, you cant't do much with the other two."

Meie inimesi ühendab intelligentsus, initsiatiivikus, innovaatilisus, igati pühendumine ja inspireerivus.  

Be i and you succeed!