Uudised

Ligi kakskümmend aastat kestnud varjatud pärandimaksu aeg sai läbi

12.02.2014 tegi Riigikohtu halduskolleegium (kohtuasi nr 3-3-1-97-13) otsuse, mis annab arvukale hulgale maksumaksjatele võimaluse parandada juba esitatud tuludeklaratsioone ja saada riigilt enammakstud tulumaks tagasi.

Eelviidatud otsuses selgitas halduskolleegium, et pärijal on õigus vähendada pärandvara hulka kuulunud asja võõrandamisest saadud kasu sama asja soetamismaksumuse võrra. Riigikohus leidis, et kuna pärija omandab üldõigusjärgluse korras kõik pärandajale kuulunud õigused ja kohustused, mis ei ole lahutamatult pärandaja isikuga seotud, siis läheb pärijale üle ka soetusmaksumuse mahaarvamise õigus.

See tähendab kokkuvõtvalt seda, et kui näiteks laps pärib vanemalt korteri ja otsustab korteri müüa seal alaliselt elamata, ei pea laps maksma tulumaksu kogu korteri müügist saadud summalt, vaid korteri müügihinna ja korteri soetamismaksumuse vahelt. Kui korter müüakse soetamismaksumusest odavamalt, siis tulumaksu maksmise kohustust lapsel ei teki.

Siiani on maksuhaldur oma praktikas leidnud, et pärijal ei ole õigust päritud vara müümisel soetamismaksumust maha arvata ja kohustas pärijaid tasuma tulumaksu kogu vara müügist saadud tulult.

Samas otsuses selgitas halduskolleegium, et maksuvabastuse tingimused, mis on pärandaja isikuga lahutamatult seotud, ei ole pärijale ülekantavad. Näiteks ei ole pärijale ülekantav tingimus, mille kohaselt peab maksumaksja maksuvabastuse saamiseks elamut või korterit kasutama kuni võõrandamiseni oma elukohana. Teadupärast saab üldjuhul võõrandada kahe aasta jooksul tulumaksuvabalt ühe elamu või korteri, mida maksumaksja kasutas kuni võõrandamiseni oma elukohana. Kui pärija soovib saada maksuvabastust, siis peab ta asuma päritud elamusse või korterisse alaliselt elama.

Kõik, kes on jätnud ülalkirjeldatud olukorras pärandvara hulka kuulunud asja võõrandamisel selle soetamismaksumuse maha arvamata, saavad juba esitatud tuludeklaratsiooni parandada. Parandada on veel võimalik 2010., 2011. ja 2012. aaasta tuludeklaratsioone. Tuludeklaratsioone saab parandada kirjalikult maksuhalduri teenindusbüroodes ja 2010. aaasta deklaratsiooni saab parandada kuni 31.03.2014.

Täiendav informatsioon: advokaat Robert Sarv.