Lepinguõigus ja võlasuhted

Nõustame Sind kõigis lepingutega seotud küsimustes, sealhulgas aitame
- läbi rääkida ja koostada erinevaid eraõiguslikke lepinguid;
- kaitsta Sinu jaoks konfidentsiaalset informatsiooni lepingueelsete läbirääkimiste käigus, lepingu kehtivuse ajal ja pärast lepingu lõppemist;
- hinnata läbi õigusliku analüüsi lepingute vastavust kehtivatele õigusaktidele ja kaardistada lepingutest tulenevaid riske;
- lepingu rikkumisest tulenevate nõuete (sh võlanõuete) esitamisel;
- korrektselt lõpetada lepinguid;
- vaidluste lahendamisel.

Kui oled alustamas uue ettevõtmisega, pakume Sulle C4B (contracts for business) paketti, mis koosneb Sinu igapäevaseks majandustegevuseks vajalikest lepingutest ja juhistest, mida järgida lepingute sõlmimisel ja täitmisel.