Kliendid

Meie klientideks on väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad väga erinevatelt tegevusaladelt, kuid ka mitmed suur- ja rahvusvahelised ettevõtjad, samuti avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonid ning füüsilised isikud.

Alljärgnevalt mõned näited klientidest, keda oleme hiljuti nõustanud või kellele pakume õigusteenust igapäevaste õiguslike küsimuste lahendamisel (nimed avaldatud kliendi eelneval nõusolekul):

Bluewave
Baltfler
Creative Agency
Excellence
Infokaitse
EUT
RFIX
TMT
Nortcap
Parim
RPÜ
Kivimeka
Codewizer
FC Elva
Eurex
remeedium
pureprint
voglers
virummapml
umbrella
spordipartner
nordconnect
laenukeskus