Perekonnaõigus ja pärimisõigus

Nõustame Sind perekonna ja pärimisega seotud küsimustes, sealhulgas aitame:
- reguleerida abikaasade ja vabaabielu kaaslaste vahelisi varasuhteid;
- lahendada laste ülalpidamise ja hooldusõigusega seotud küsimusi (sh reguleerida lapsega suhtlemise korda);
- lahendada pärimisega seotud küsimusi.