Koolitused

Korraldame nii avalikke kui tellimuskoolitusi aktuaalsetel õigusalastel teemadel. Astume koolitajatena üles erinevatel konverentsidel ja osaleme BeWise projektis.

Tutvu uute ja ka juba toimunud õiguskoolitustega siin.

Tellimuskoolitust korraldades kohandame koolituse vastavalt Sinu ettevõtte vajadustele ja nõudmistele. Meie hinnangul saab õiguskoolitus tõsta õigusteadlikkust ja seeläbi luua Sinu ettevõttele lisandväärtust üksnes siis, kui selle sisu lähtub Sinu ettevõttest ja koolitusel osalejatest (nende oskustest, teadmistest, kogemustest, ootustest). Selleks, et tagada parim tulemus, juhindume alljärgmisest:

1. Tuvastame vajadused ja nõudmised – teeme kindlaks, milliste õigusküsimustega on Sinu ettevõte silmitsi seisnud, milline on Sinu varasem kogemus õigusega, millised on Sinu ootused, kes on koolitusel osalejad.

2. Kohandame koolitust vastavalt tuvastatud vajadustele ja nõudmistele – selgitame endi seast välja parima spetsialisti, kes koostöös Sinuga paneb paika koolitusplaani (teemad, aeg, koht), teeme koolituspakkumise.

3. Koolituse läbiviimine – kasutame interaktiivseid meetodeid, et saavutada parim õppimiskogemus ja õpitu maksimaalne rakendamine praktikas.

4. Tagasiside – kogume osalejatelt tagasisidet, et Sinuga koos hinnata eesmärkide saavutamist ning tuleviku vajadusi ja nõudmisi.

Kui soovid õiguskoolituste kohta rohkem teada, siis anna meile palun endast teada, helistades +372 505 5503 või kirjutades raave@raave.ee.